Το σχολείο μας από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 θα είναι κλειστό και θα συνεχίσει τη λειτουργία του με μαθήματα τηλεκπαίδευσης.

Όσον αφορά τη σύνδεση σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα, τους εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, θα βρείτε ενημερωτικό υλικό στο μενού του σχολικού ιστότοπου μας “Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευση”.

Η είσοδος στο μάθημα θα πραγματοποιείται μέσα από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που υπάρχει κάτω από τον τίτλο του Μαθήματος που είστε υποχρεωμένοι να παρακολουθείτε.

Προσοχή: Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα τηρείται κανονικά το παρουσιολόγιο. Όποιος από εσάς έχει κάποια δυσκολία με τη διαδικασία που περιγράφηκε, να ενημερώσει άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου αλλά και τον υπεύθυνο του τμήματος του, προκειμένου να δοθεί λύση.

Επειδή οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες θα επικαιροποιείται συνεχώς αυτή η ασύγχρονη επικοινωνία μας.