22552266

 

Με απόφαση του περιφερειακού Δ/ντη εκπαίδευσης Β Αιγαίου ιδρύονται δυο νέες ειδικότητες στο σχολείο μας  που είναι:

Η ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  του τομέα Υγείας – Πρόνοιας   και η ειδικότητα Αισθητικής Τέχνης  του τομέα Αισθητικής – Κομμωτικής. Οι ειδικότητες αυτές είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσαν με μεγάλη προσέλευση μαθητών στην ΕΠΑΣ  Μυτιλήνης  μόνο για χορήγηση πτυχίου ειδικότητας ενώ μετά την  επανασύσταση τους στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης  οι απόφοιτοι των εν λόγω ειδικοτήτων θα αποκτούν και πτυχίο και απολυτήριο Λυκείου εφόσον βέβαια δεν είναι ήδη κάτοχοι οποιουδήποτε τύπου απολυτήριου Λυκείου.

Το λυπηρό είναι ότι από τις υπόλοιπες ειδικότητες που λειτουργούσαν στην ΕΠΑΣ Μυτιλήνης δεν επανασυστήθηκε καμία άλλη  ειδικότητα με το σκεπτικό ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχοι καθηγητές σε διαθεσιμότητα. Έτσι ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας όπως αυτή των Θερμουδραυλικών δεν επανασυστήθηκαν προς στιγμήν, θα γίνουν όμως από το σχολείο μας όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τουλάχιστον οι ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση και απορροφησιμότητα  στην αγορά εργασίας  να επανασυσταθούν από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά.

Σχετικά με τις εγγραφές στο σχολείο μας για το νέο σχολικό έτος 2015-16 να υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:

Εκτός από τις νέες ειδικότητες που προαναφέρθηκαν δηλ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή  και Αισθητικής Τέχνης  οι υπόλοιπες  ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι :

Τονίζουμε στους ενδιαφερομένους τα παρακάτω:

  • στο σχολείο μας μπορούν να  εγγραφούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, όσοι εργαζόμενοι, αλλά και άνεργοι πολίτες είναι απόφοιτοι, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΤΕΕ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΕΠΛ ΤΕΛ (Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145) άρθρο 1 παρ. 9  όπως συμπληρώθηκε με το νεότερο Π.Δ 79/2014). Οι απόφοιτοι Γυμνασίου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών  και κατά την αποφοίτηση τους αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου αλλά και Πτυχίο της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών  εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να αποκτήσουν μόνο  Πτυχίο Ειδικότητας και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα της ειδικότητας τους.
  • Με τον νόμο (4186 του 2013) η φοίτηση στα ΕΠΑΛ  αυξάνεται προαιρετικά για ένα χρόνο που ονομάζεται  «Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών», ή «Τάξη Μαθητείας». Η επιπλέον φοίτηση δίνει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα και οδηγεί ευκολότερα τον μαθητή στην λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος (μέσω διαδικασίας πιστοποίησης)  και επομένως την άμεση έναρξη επαγγέλματος. Η φοίτηση στην τάξη μαθητείας περιλαμβάνει εκπαίδευση σε χώρο εργασίας και σε Μάθημα Ειδικότητας αλλά και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική του μονάδα. (Έτσι η φοίτηση στα πρωινά ΕΠΑΛ γίνεται 4 ετής)
  • Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ η φοίτηση είναι 4 χρόνια με μειωμένο απογευματινό ωράριο (18:00-21:35).  Εάν κατά την φοίτηση τους στο 3ο έτος, οι μαθητές μας αποκτήσουν προϋπηρεσία σε εργασία ανάλογη της ειδικότητας που σπουδάζουν δεν χρειάζεται επιπλέον φοίτηση τους (5ο έτος) στην τάξη μαθητείας και έτσι αποκτούν άμεσα το Πτυχίο ειδικότητας και την άδεια άσκησης επαγγέλματος (μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης).
  • Οι απόφοιτοι μας  έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Το όριο απουσιών των μαθητών μας σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια είναι  αυξημένο (130 απουσίες)
  • Οι εγγραφόμενοι μαθητές δικαιούνται μεταφοράς προς το σχολείο αν διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων από την έδρα του σχολείου.
  • Για τους μαθητές μας που ενοικιάζουν σπίτι αποδεδειγμένα με σκοπό την φοίτηση τους στο σχολείο,  χορηγείται επίδομα ενοικίου.
  • Στους μαθητές μας χορηγείται αναβολή στράτευσης
  • Με βεβαίωση φοίτησης από το  σχολείο μας, χορηγείται στους μαθητές μας κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (ισχύει για τους μαθητές από 16 ετών και άνω)
  • Οι τελειόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης  υποτροφιών όπως,  του Ιδρύματος Ραπτέλλη της Eurobank ή του ΙΚΥ.