Σε  υπουργική απόφαση που βγήκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 χορηγούνται  επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες   ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ  του Ν. 3475/2006  με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα (ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ  (ΦΕΚ 6749, ΑΡ,ΦΥΛΛΟΥ 513)