Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Συνοπτική πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Συνοπτική  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Αποθετήριο υλικου δρασεων αυτοαξιολόγησης 2021-22