Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Συνοπτική πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Αποθετήριο υλικου δρασεων αυτοαξιολόγησης 2021-22

  • Αισθητικη και λειτουργική αναβάθμιση σχολικού μπαλκονιού.
  • Φωτογραφικο υλικο
  • βιντεο
  • Δημιουργία βάσης, δεδομένων μαθητών και αξιοποίησής της μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου
  • Φωτογραφικο υλικο
  • Ενημερώνομαι-Συνεργάζομαι-Ενημερωνω
  • Έργο e-twinning με τίτλο «Yum,I do!Wedding traditional cooking”.
  • Φακελος υλικου