Βοηθός Νοσηλευτή

Η Νοσηλευτική αποτελεί εξειδικευμένη τέχνη και επιστήμη, που ασκείται από τους επιστήμονες του χώρου, δηλαδή τους νοσηλευτές και ασχολείται με την καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας για τη πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της. Αποτελεί “αδερφή” επιστήμη με την ιατρική, όμως οι δύο επιστήμες αν και μοιράζονται πολλά κοινά είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Οι Βοηθοί Νοσηλευτών διαδραματίζουν πολυδιάστατο και ουσιαστικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Διαχρονικά, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε συστήματος υγείας και κυρίως σε περιόδους κρίσεων. Είναι οι επαγγελματίες υγείας που μεταξύ άλλων, φροντίζουν για την υγεία στο σύνολο του πληθυσμού,  αποτελούν συχνά το πρώτο και μοναδικό σημείο φροντίδας στην κοινότητα, φροντίζουν το άτομο που νοσεί σε όλες τις ηλικίες και συμβάλλουν στην ικανοποίηση όλων των αναγκών υγείας και προβλημάτων με συνείδηση, αφοσίωση, επάρκεια, εμπιστοσύνη και σεβόμενοι τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας. Η προσφορά, το αίσθημα κοινωνικής, ατομικής και συλλογικής ευθύνης και η αγάπη για τον συνάνθρωπο αποτελούν αυτοσκοπό για τους Νοσηλευτές.

Για το επάγγελμα του Νοσηλευτή απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία
 • Κατανόηση, και ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές:  Τα επαγγέλματα υγείας και συγκεκριμένα η Νοσηλευτική σε όλες τις έρευνες παρουσιάζονται με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους νέους που σε περιόδους αυξημένης ανεργίας αναζητούν σπουδές που θα τους εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας.  Πολλοί μαθητές στρέφονται έτσι προς τα τμήματα της νοσηλευτικής για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο βοηθός Νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε:

 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία.
 • Κέντρα Υγείας.
 • Υγειονομικούς Σταθμούς.
 • ΕΚΑΒ
 • Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.
 • Κέντρα αποκατάστασης.
 • Οίκους ευηγηρίας.
 • Μονάδες Α’ βοηθειών (που λειτουργούν σε αθλητικά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, παραθαλάσσια θέρετρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, συνεργεία κ.α.).
 • Αποκλειστική απασχόληση στη φροντίδα – περιποίηση ασθενών στο σπίτι.

Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα του/της Βοηθού Νοσηλευτή;

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

 • Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή”.
 • Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο.

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του β/Νοσηλευτή έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 210 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 165 Α΄ στις 24-7-2001. Επίσης, σχετική είναι και η Υπουργική Απόφαση, Υ7β/οικ.4756, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1082 Β΄ στις 14-8-2001, προσφάτως δε, έχουν κατοχυρωθεί με το Νόμο : 4386/2016 (Α΄83) ως εξής:

« Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την αριθμ. Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) υπουργική απόφαση και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240)» (Ν.4386/2016). Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος των Βοηθών Νοσηλευτών. (Αριθ.Υ7/οικ 4756 – ΦΕΚ Β 1082/14.8.2001)