Οι βαθμολογίες των πανελλαδικών πρόκειται να ανακοινωθούν αύριο 9/7/2021 και θα πιθανά θα έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων και από την περιοχή της Μυτιλήνης. Για αυτούς όμως ευτυχώς υπάρχει η λύση εγγραφής στη Β΄ τάξη του σχολείου μας την περίοδο εγγραφών 1-10 Σεπτεμβρίου 2021 για να  αποκτήσουν Πτυχίο ειδικότητας για να βρουν διέξοδο στην αγορά εργασίας με απαλλαγή παρακολούθησης των γενικών μαθημάτων.

Οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2021-22 είναι:

ΤΟΜΕΙΣ:

Διοίκησης και Οικονομίας

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μηχανολογίας

Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Πληροφορικής

Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Δομικών έργων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Αισθητικής Τέχνης

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Κομμωτικής Τέχνης

Βοηθός Νοσηλευτή

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Επιλέξτε λοιπόν μια απο τις παραπάνω ειδικότητες που να σας ταιριάζει  και με 2 ετη σπουδών θα αποκτήσετε επαγγελματικά κατοχυρωμένο Πτυχίο της ειδικότητας σας.

Ο Διευθυντής

Μαδυτινός Ευστράτιος