Ανακοινώνεται ότι το χρονικό διάστημα από 1-12 Ιουνίου 2020 θα διεξαχθούν εξετάσεις για τις παρακάτω περιπτώσεις μαθητών παρελθόντων ετών:

  • Μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης με ανεπαρκή φοίτηση. Οι μαθητες αυτοί αν επιτύχουν στις εξετάσεις αποκτούν δικαίωμα φοίτησης στην Γ τάξη του τριτοετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ κατά την σχολική χρονιά 2020-21
  • μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 δεν έλαβαν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο
  • μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016- 2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου.

Παρακαλούνται οι μαθητές μας παρελθόντων ετών που ανήκουν στις προαναφερθείσες περιπτώσεις να επικοινωνήσουν με το σχολείο για να ενημερωθούν σχετικά με την ύλη εξέτασης.