3443

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την σχολική χρονιά 2015-16 έχουν ξεκινήσει τον μήνα Ιούνιο και ολοκληρώνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2015. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2015-16 είναι:

Τονίζουμε στους ενδιαφερομένους τα παρακάτω:

  • στο σχολείο μας μπορούν να  εγγραφούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, όσοι εργαζόμενοι, αλλά και άνεργοι πολίτες είναι απόφοιτοι, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ, ΕΠΛ, ΤΕΛ, (Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145) άρθρο 1 παρ. 9  όπως συμπληρώθηκε με το νεότερο Π.Δ 79/2014). Οι απόφοιτοι Γυμνασίου παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών  και κατά την αποφοίτηση τους αποκτούν Απολυτήριο Λυκείου αλλά και Πτυχίο της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Επίσης Απολυτήριο και Πτυχίο ειδικότητας μπορούν να αποκτήσουν και οι εγγραφόμενοι στην Β τάξη με Πτυχίο ΤΕΕ ΤΕΛ ΕΠΑΣ ΤΕΣ ΕΠΛ. Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών  που εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. αποκτούν μόνο  Πτυχίο Ειδικότητας και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα της ειδικότητας τους.
  • Με τον νόμο (4186 του 2013) η φοίτηση στα ΕΠΑΛ  αυξάνεται προαιρετικά για ένα χρόνο που ονομάζεται  «Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών». Η επιπλέον φοίτηση δίνει περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα και οδηγεί ευκολότερα τον μαθητή στην λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος (μέσω διαδικασίας πιστοποίησης)  και επομένως την άμεση έναρξη επαγγέλματος. Η φοίτηση στον Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών περιλαμβάνει εκπαίδευση σε χώρο εργασίας και σε Μάθημα Ειδικότητας αλλά και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική του μονάδα. (Έτσι η φοίτηση στα πρωινά ΕΠΑΛ γίνεται 4 ετής)
  • Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ η φοίτηση είναι 4 χρόνια με μειωμένο απογευματινό ωράριο (18:00-21:35).  Εάν κατά την φοίτηση τους στο 3ο έτος, οι μαθητές μας αποκτήσουν προϋπηρεσία σε εργασία ανάλογη της ειδικότητας που σπουδάζουν δεν χρειάζεται επιπλέον φοίτηση τους (5ο έτος) στην τάξη μαθητείας και έτσι αποκτούν άμεσα το Πτυχίο ειδικότητας και την άδεια άσκησης επαγγέλματος (μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης).
  • Οι απόφοιτοι μας  έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Το όριο απουσιών των μαθητών μας σε σχέση με τα πρωινά Λύκεια είναι  αυξημένο (130 απουσίες)
  • Οι εγγραφόμενοι μαθητές δικαιούνται μεταφοράς προς το σχολείο αν διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 4 χιλιόμετρων από την έδρα του σχολείου.
  • Για τους μαθητές μας που ενοικιάζουν σπίτι αποδεδειγμένα με σκοπό την φοίτηση τους στο σχολείο,  χορηγείται επίδομα ενοικίου.
  • Στους μαθητές μας χορηγείται αναβολή στράτευσης
  • Με βεβαίωση φοίτησης από το  σχολείο μας, χορηγείται στους μαθητές μας κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (ισχύει για τους μαθητές από 16 ετών και άνω)
  • Οι τελειόφοιτοι μας έχουν την δυνατότητα διεκδίκησης  υποτροφιών όπως,  του Ιδρύματος Ραπτέλλη της Eurobank ή του ΙΚΥ.

Για την άμεση εγγραφή σας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω e-Αίτηση εγγραφής