ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2 Υγιεινή
3 Νοσηλευτική ΙΙ 2Θ+8Ε
4 Στοιχεία Παθολογίας
5 Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου
6 Στοιχεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ