ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2 Οικοδομική
3 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής 1Θ+2Ε
4 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
5 Οργάνωση Τεχνικών Έργων 1Θ+2Ε
6 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ