Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 (γεννημένοι το έτος 2006) που διαμένουν στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 01 Απριλίου 2024 είτε ηλεκτρονικά είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή στην Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε ολη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ