Με την Αριθμ. Φ.253.2/66916/A5  υπουργική απόφαση ΦΕΚ 2454 9/6/2021 καθορίζεται ο τρόπος και οι προυποθέσεις συμμετοχής μαθητών στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου .

Κατεβάστε το ΦΕΚ.