Ο σύλλογος και ο διευθυντής του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ συγχαίρουν την  μαθήτρια του σχολείου μας, Βούρου Ευστρατία για την επιτυχία της στις πανελλαδικές εξετάσεις 2012-2013 και την εισαγωγή της στο τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η επιτυχία της έχει ιδιαίτερη αξία αν λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν στο σχολείο μας λόγο της αργοπορημένης τοποθέτησης καθηγητών,  πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, γεγονός που απέτρεψε άλλους μαθητές μας να συμμετάσχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

   Ο Διευθυντής

Μαδυτινός Ευστράτιος