Αγαπητοί/τες μαθητές/τριες

Σας ενημερώνουμε ότι και το σχολείο μας έχει αναλάβει δράσεις τηλεεκπαίδευσης σύγχρονης και ασύγχρονης

1. Σύγχρονης Εκπαίδευσης (Ζωντανό μάθημα με τον εκπαιδευτικό),

2. Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (Σημειώσεις για επανάληψη από τον εκπαιδευτικό).

Στο μενού της ιστοσελίδας μας «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» θα βρείτε α) το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για όσα μαθήματα θα προσφερθούν με Σύγχρονη Εκπαίδευση, και β) Ψηφιακές Σημειώσεις ανά εκπαιδευτικό.

Θα επιθυμούσαμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν εδώ την τοποθεσία, καθώς θα ενημερώνεται συνεχώς, πάντα βέβαια και από τις οδηγίες που θα λαμβάνουμε από το Υπουργείο Παιδείας.

Όλη αυτή η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη και για εμάς. Όσοι επιθυμείτε και έχετε και τη δυνατότητα, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις προτεινόμενες μεθόδους χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ενημερωθείτε στον σχετικό Σύνδεσμο για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να συνδεθείτε.

«Μένουμε σπίτι αλλά δεν στερούμαστε την εκπαίδευση»