Το πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας “Η εμπορία ανθρώπων (trafficking) υπό το πρίσμα ενός πληροφοριακού γραφήματος (infographics). Η σύγχρονη αυτή μορφή δουλείας στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας από τον εκπαιδευτικό Μιχαλάκη Δημήτρη επιλέχθηκε ως αποτέλεσμα της διόγκωσης του προσφυγικού προβλήματος, που ταλανίζει την παγκόσμια υφήλιο και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, στα πλαίσια της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία με κλικ στον σχετικό υπερσύνδεσμο:

 

Εργασία