ΦΕΚ 196Α 23/9/2014 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό,στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων