Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης καλεί όλους τους άρρενες που γεννήθηκαν το ετος 2006, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, να προσέλθουν μέσα σε δεκαπέντε 15 ημέρες από σήμερα, ήτοι το αργότερο έως 15 Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00. για να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του Στρατολογικού πίνακα των στρατευσίμων της κλάσεως 2027 στην οποία ανήκουν, δηλαδή επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, γραμματικές γνώσεις κ.λ.π.

Κατεβάστε την πρόσκληση