Το πρόγραμμα Κυκλοφοριακή Αγωγή και φύλλα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας από την εκπαιδευτικό Σπανού Γαρουφαλλιά είναι μια διαφυλική προσέγγιση του τρόπου οδήγησης από τα δυο φύλα μέσα από την οπτική στερεοτύπων απόψεων και της πραγματικότητας . Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την εργασία με κλικ στον σχετικό υπερσύνδεσμο

Κυκλοφοριακή Αγωγή και φύλλα PPT