Β΄ Τάξη – Γενικής Παιδείας

Σχολικό Έτος 2018-2019

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά   3
2 Μαθηματικά 5 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες 6 Φυσική 1
Χημεία 1
4 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1

ΣΥΝΟΛΟ

10 ΩΡΕΣ