Β΄ Τάξη – Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολικό Έτος 2018-2019

 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Λογιστικής 2Θ+2Ε
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές

4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)

6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό – Εμπορικό – Εργατικό – Τουριστικό)

7 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

8 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕΣ