Β΄ Τάξη – Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Σχολικό Έτος 2018-2019

 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+4Ε
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες

5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+3Ε
6 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕ