Β΄ Τάξη – Τομέα Πληροφορικής

Σχολικό Έτος 2018-2019

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά θέματα Πληροφορικής 1Θ+2Ε
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+1Ε
7 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕΣ