Β΄ Τάξη – Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

Σχολικό Έτος 2018-2019

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι

2 Πρώτες Βοήθειες

3 Υγεία και Διατροφή

4 Διαπροσωπικές Σχέσεις

5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

6 Αγγλικά Τομέα

7 Ειδικό Μάθημα Α8 4 (Θ+Ε)
8 Ειδικό Μάθημα Β8 4 (Θ+Ε)

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕΣ

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Μικροβιολογία Ι 3Ε 1Θ
2 Νοσηλευτική Ι 3Ε 1Θ
3 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία Ι 3Ε 1Θ
4 Σύγχρονη Αισθητική Ι 3Ε 1Θ
5 Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι 3Ε 1Θ
6 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι 3Ε 1Θ
7 Οδοντοτεχνία Ι 3Ε 1Θ
8 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 3Ε 1Θ
9 Ακτινοτεχνολογία Ι 3Ε 1Θ

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ.