Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Σχολικό Έτος 2020-2021

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ελληνική Γλώσσα1 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
2 Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσική 1
4 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
5 Φυσική Αγωγή 1
6 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
            ΣΥΝΟΛΟ 10 ώρες

1 Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία