Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Μεταβατικό Ωρολόγιο Σχολικού Έτους 2017-2018

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Στοιχεία Μηχανολογικού – Ναυπηγικού Σχεδίου

2

Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη

Ναυτιλία – Διοίκηση Πλοίου

3Θ

3

Ευστάθεια – Μεταφορά Φορτίων 

4

Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα – Ναυτικές

Επικοινωνίες – Συστήματα Ηλεκτρονικού

Χάρτη ECDIS 2Θ+3Ε

2Θ +3Ε

5

Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ

            ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες