Μαθήματα Γ΄ τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Σχολικό Έτος 2017-2018

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών  
2 Σχέδιο Ηλεκτρολογικό -Ηλεκτρονικό & με Η/Υ  2Σ/Ε*
3 Ηλεκτροτεχνία ( Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)          
4 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά -Κατασκευές                          2E
5 Ρομποτική         
6 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας              
7 Αγγλικά Ειδικότητας
             ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες