Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Σχολικό Έτος 2016-2017

 Α/Α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
 1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών  1Θ + 3Ε
 2 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς  2Θ + 1Ε
 3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών  2Θ + 2Ε
 4 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών  2Θ + 2Ε
              ΣΥΝΟΛΟ  15 ώρες