Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Σχολικό Έτος 2019-2020

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Στοιχεία Μηχανών
2.  Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
3.  Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων 1Θ+3Ε
4.  Ύδρευση – Αποχέτευση 1Θ+2Ε
5.  Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης 1Θ+4Ε
6.  Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 20 ΩΡΕΣ

 

Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο