Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Σχολικό Έτος 2016-2017

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 3Θ + 4Ε
2 Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος – Ηλεκτρομαγνητισμός 3Θ + 3Ε
3 Αγγλικά Ειδικότητας
             ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες