Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Σχολικό Έτος 2016-2017

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Λογιστικές Εφαρμογές
2 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
3 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου 2Θ + 4Ε
4 Αγγλικά Ειδικότητας Ι
           ΣΥΝΟΛΟ 15 ώρες