Μαθήματα Δ΄ Τάξης Γενικής Παιδείας

Σχολικό Έτος 2018-2019

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ελληνική Γλώσσα1 Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 1
2 Μαθηματικά2 Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
3 Φυσική 2
4 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
             ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες

Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία