Μαθήματα Δ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Σχολικό Έτος 2016-2017

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Ηλεκτροτεχνία

2

Ηλεκτρικές Μηχανές

3

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών

4

Αυτοματισμοί Προγραμματιζόμενης Λογικής

2Θ + 4Ε

             ΣΥΝΟΛΟ

16 ώρες