Από την 1η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07.00 έως την 5η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα. Ως εκ τουτου παρακαλούνται ολοι οσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο σχολειο μας και δεν πρόλαβαν στην πρώτη φάση να το πράξουν άμεσα μεσα στις ανωτέρω ημερομηνίες. Για παραπάνω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνητε με το σχολείο στο τηλ 22510 47721 απο 17:30 εωσ 21:00 ολες τις εργάσιμες μέρες.