Ενημερώνουμε  την σχολική μας κοινότητα  οτι για λόγους εξυπηρέτησης των μαθητών μας που μεταφέρονται απο μακρινές διαδρομές του Δήμου μας με ειδικά  δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και μαθητές  του ΣΔΕ Μυτιλήνης μετατρέπουμε τα ωράρια των ωρων διδασκαλίας του ωρολογίου προγράμματος μας απο 3/10/2022 ως εξής:

1 ΩΡΑ 17:30-18:10

2 ΩΡΑ 18:10-18:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:50-18:55

3 ΩΡΑ 18:55 -19:35

4 ΩΡΑ 19:35- 20:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 20:15-20:20

5 ΩΡΑ 20:20 -21:00

6 ΩΡΑ 21:00 -21:40