Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΧΡ 2023-24. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/8/2023

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΠΕ82

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα κύρια
1 ΠΕ01
2 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ82
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03
4 ΠΕ06
5 ΠΕ11
6 ΓΟΝΙΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82
7 ΠΕ06
8 ΠΕ90
9 ΠΕ86
10 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83
11 ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ84
12 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ83
13 ΚΛΕΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ83
14 ΚΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80
15
16 ΛΕΟΝΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ03
17
18 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02
19
20
21
22
23
24
25 ΠΑΝΤΕΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ82
26 ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΠΕ81
27 ΠΑΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ87.08
28 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ90
29 ΠΡΙΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ80
30
31 ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΠΕ87.03
32 ΤΕ01.19
33 ΣΠΑΝΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΕ82
34 ΠΕ03
35 ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80
ΠΕ86
37 ΤΣΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03
38 ΠΕ02
39
40 ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82
41 ΣΠΑΝΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΠΕ84