Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα: «Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες»

epim.kanep

 

Με επιτυχία διεξήχθη στο σχολείο μας σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα: «Σχολείο – Εκπαιδευτικοί – Τοπική κοινωνία και εκπαιδευτικές ανισότητες» στα πλαίσια του έργου: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το ΙΕΠ. Το σεμινάριο συνολικής διάρκειας 35 ωρών διεξήχθη από 20-1-2014 έως και 28-1-2014 και το παρακολουθήσαν 23 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Επιμορφώτρια ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου κυρία  Δέσποινα Καρακατσάνη

Το χρονοδιάγραμμα των ενοτήτων ανάλυσης στα πλαίσια της δια ζώσης επιμόρφωσης  ήταν το παρακάτω :

 

 Ενότητα 2. 1 Εκπαιδευτική ανισότητα, σχολική αποτυχία, διαρροή  5  ώρες
Ενότητα 2. 2 Εκπαιδευτική  ανισότητα και ετερότητα  4 ώρες
Ενότητα 2. 3 Εκπαιδευτική  ανισότητα και η εισαγωγή και ενσωμάτωση  των Νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη 4 ώρες
Ενότητα 2. 4  Εκπαιδευτική  ανισότητα και οικογενειακές στρατηγικές  4 ώρες
Ενότητα 2. 5  Εκπαιδευτική  ανισότητα και φύλο (gender issues) 5 ώρες
Ενότητα 2. 6  Εκπαιδευτική  ανισότητα και Αξιολόγηση του μαθητή 4 ώρες

 

Ακολούθησαν 10 ώρες επιμόρφωσης εξ αποστάσεως στα πλαίσια των οποίων κατατέθηκαν και γραπτές εργασίες από τους παρακολουθούντες σε ειδική πλατφόρμα του ΚΑΝΕΠ.

Το ενδιαφέρον όλων των εκπαιδευτικών ήταν έκδηλο και η παρακολούθηση ανελλιπής. Άψογη ήταν και η παρουσία της κας Καρακατσάνη η οποία με  ενθουσιασμό και  παιδαγωγική διάθεση κράτησε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αμείωτο καθόλη την διάρκεια της επιμόρφωσης.