Το πρόγραμμα ΔΑΙΔΑΛΟΣ ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Ε.Ι.Ν.(Εθνικό ίδρυμα Νεότητας) τη δεκαετία του 2000 για σχολεία της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είχε ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων έργων από τους μαθητές Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. υπό την εποπτεία των καθηγητών τους, ενώ σκοπός του ήταν να αναπτυχθεί η εφευρετικότητα και η συνεργατικότητα των μαθητών στα πλαίσια μιας ομάδας εργασίας. Τα έργα παρουσιάζονταν σε περιφερειακές εκθέσεις και όσα διακρίνονταν συμμετείχαν στις κεντρικές εκθέσεις που γίνονταν στην Αθήνα. Για όσα έργα βραβεύονταν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν το δικαίωμα εκπαιδευτικού ταξιδιού σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 25%, στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. Οι επιδείξεις των έργων γίνονταν ενώπιον κριτικής επιτροπής με αντιπροσώπους από κάθε νομό, ενώ προβλέπονταν εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών στην πόλη διοργάνωσης της περιφερειακής έκθεσης για 2 ή 3 ημέρες.
Σχολικό έτος Τίτλος Προγράμματος Υπεύθυνος Καθηγητής
 2001-2002  Ηλεκτροκίνητο Αναπηρικό Καροτσάκι Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 2002-2003  Υγραεριοκίνητο Αυτοκίνητο  Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 2003-2004
  1. Αυτόματος Αεροπληρωτής Αεροθαλάμου
  2. Κατασκευή Οικολογικού Κινητήρα
 Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 2004-2005
  1. Βιοντίζελ-Οικολογικός Ντιζελοκινητήρας
  2. Εκσυγχρονισμός Αεροκινητήρα
 Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 2005-2006
  1. Οικολογική Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας
  2. Εικονικές Επιχειρήσεις: Βιο-Μηχανική
 Κωνσταντίνος Κουνέλλης
 2006-2007
  1. Σύστημα Πέδησης και Κίνησης για Όχημα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  2. Εικονικές Επιχειρήσεις: Μηχαναγροτική ΕΠΕ
 Κωνσταντίνος Κουνέλλης
2006-2007 1ο Πανελλήνιο Βραβείο

“Κατασκευή Δίτροχου Οχήματος με Μηδενικές Εκπομπές Ρύπων”

  1. Παναγιώτης Αμπατζής
  2. Βαγγέλης Στεφάνου
 2007-2008  Μηχανοκίνητο Όχημα Μεταφοράς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  Κωνσταντίνος Κουνέλλης
2007-2008 Βάση Δεδομένων Ms Excel για σχεδιασμό και εκτέλεση πλαν (Voyage Plan, Passage Plan) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα IMO. Συνοδεύουν πέντε (5) βοηθητικές εφαρμογές για τη ναυσιπλοοΐα Στάμος Λιαδάκης