Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Μυτιλήνης στη Κύπρο το διάστημα 28/11/2011 έως 09/12/2011, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης “Leonardo da Vinci”.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και έχει ως βασικούς στόχους:

την υποστήριξη της συμμετοχής των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης, των μαθητευομένων, των εργαζομένων και εργοδοτών, των εκπαιδευτών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης για την απόκτηση και χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής και προσωπική τους εξέλιξης, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας,
την υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα και τις πρακτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης των φορέων/οργανισμών/ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκές διακρατικές εταιρικές σχέσεις
τη διευκόλυνση της ανάπτυξη καινοτομιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.