Αντωνιάδης Γιώργος (ΠΕ03) 


Α΄ Λυκείου – Άλγεβρα

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ

ΜΟΡΦΕΣ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Β’ ΒΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΟΔΟΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Α΄ Λυκείου – Γεωμετρία

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

 

Β΄ Λυκείου – Άλγεβρα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΡΤΉΣΕΩΝ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

 

Β΄ Λυκείου – Γεωμετρία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Γ΄ Λυκείου – Γεωμετρία

ΕΜΒΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

 

Μάθημα Εξ Αποστάσεως Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

0ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ

1. ΑΠΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Άσκηση 9 (Από 1. Απλές Ασκήσεις Στατιστικής)

2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

3. ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

4. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

5. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ

6. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΙΟ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

 

Λεοντή Ευτυχία (ΠΕ03)

 

Μονοτονία-Ακρότατα (1)

Μονοτονία-Ακρότατα (2)

Μονοτονία-Ακρότατα (3)

Μονοτονία-Ακρότατα (4)

Μονοτονία-Ακρότατα (5)

Μονοτονία-Ακρότατα (6)

 

Στατιστική Θεωρία

Θεωρία

 

Στατιστική Ασκήσεις

Άσκηση 1

Άσκηση 2

Άσκηση 3

Άσκηση 4, 5, 6

Άσκηση 7, 8, 9, 10, 11

 

Στατιστική I

Στατιστική II

Θεωρία Παραγώγων

Εφαρμογές Παραγώγων

Μονοτονία-Ακρότατα

Ερωτήσεις Θεωρίας

Ασκήσεις Παραγώγων

Ασκήσεις Στατιστικής