Την Τετάρτη 2/5/2018 θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας ημερίδα με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων ΕΠΑΛ.

Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη της αμεσότητας των σπουδών αλλά και των αποκτηθέντων τίτλων σπουδών των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.

Στην ημερίδα θα γίνει πλήρης αναφορά στις επαγγελματικές δυνατότητες που έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ αμέσως μετα την απόκτηση του πτυχίου και του απολυτήριου τους είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες με την  απόκτηση αδείας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται είτε ως υπάλληλοι σε δημόσιους φορείς μέσω του Πτυχίου και ΑΣΕΠ η ως υπάλληλοί στον ιδιωτικό τομεα. Θα αναφερθούν επίσης τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι  ήδη εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομεα οι οποίοι αποκτούν πτυχίο ΕΠΑΛ στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Θα γίνει επίσης αναφορά στην δυνατότητα συνέχισης των σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και η δυνατότητα συμμέτοχης σε πρόγραμμα μαθητείας.

Στην ημερίδα έχουν κληθεί φορείς που εμπλέκονται με την έκδοση επαγγελματικών αδειών στους πτυχιούχους με στόχο την ανάδειξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και την επέκταση των αδειών.