Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

1 Ψηφιακά Συστήματα
2 Δίκτυα Υπολογιστών
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων – Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων 2E
5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6 Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική 2Θ+2Ε
7 Ρομποτική 2E
8 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας