Το ωράριο του σχολειου μας.

Ωράριο Λειτουργίας απο 3/10/2022 Διδακτικές Ώρες/ Διαλείμματα Διάρκεια (σε λεπτά)
17:30 – 18:10 1η Ώρα 40′
18:10 – 18:50 2η Ώρα 40′
18:50- 18:55 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5′
18:55 -19:35 3η Ώρα 40′
19:35- 20:15 4η Ώρα 40′
20:15-20:20 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 5′
20:20 -21:00 5η Ώρα 40′
21:00 -21:40 6η Ώρα 40′