Απο 300€ λαμβάνουν σαν υποτροφία οι παρακατω μαθητές του σχολειου μας που αρίστευσαν κατα την σχ. χρονιά 2010-11

  • Κουνέλλης Παναγιωτης
  • Παυλου Παρασκευή
  • Σταματιαδου Χαρίκλεια
  • Φωτέλλης Πέτρος