Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα από Δευτέρα 01/02/2021

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας μπορείτε να το βρείτε:

στην Αρχική Σελίδα του ιστότοπου μας:

Ωρολόγιο Προγραμμα ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2020-21

 

Οι μαθητές της Β’ Τάξης Του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα

με το τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αλλά, και με την ομάδα του

συγκεκριμένου τμήματος που ανήκουν, παρακολουθούν τα ακόλουθα

μαθήματα επιλογής:

 
Τμήμα Ομάδα 1ο Μάθημα Επιλογής 2ο Μάθημα Επιλογής
Πρόνοιας 1 Ομάδα 1 Αισθητική Κομμωτική
Ομάδα 2 Αισθητική Νοσηλευτική
Πρόνοιας 2 Ομάδα 1 Κομμωτική Νοσηλευτική
Ομάδα 2 Κομμωτική Φυσικοθεραπεία
Πρόνοιας 3 Ομάδα 1 Νοσηλευτική Φυσικοθεραπεία
Ομάδα 2 Φυσικοθεραπεία Αισθητική

 

Οι μαθητές που παρακολουθούν και μαθήματα Γενικής Παιδείας μπορούν

να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα προκειμένου να γνωρίζουν σε

ποιο τμήμα δικαιούνται να παρακολουθούν.

 

Τάξη/Τομέας/Ειδικότητα Τμήμα Γενικής Παιδείας
Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ     Β4
Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Β2
Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     Β2
Β ΝΑΥΤΙΚΩΝ     Β2
Β ΔΟΜΙΚΩΝ     Β3
Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1     Β1
Β ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1     Β4
Β ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2     Β4
Β ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3     Β3
Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ     Γ1
Γ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ     Γ2
Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     Γ2
Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     Γ2
Γ ΝΑΥΤΙΚΩΝ     Γ2
Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ     Γ1
Γ ΨΥΚΤΙΚΩΝ     Γ1
Γ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     Γ1
Γ    ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     Γ1
Γ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1     Γ3
Γ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ     Γ3
Γ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ     Γ3
Γ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ     Γ3