Ενημερώνουμε τους μαθητες/τριες μας ότι Όσοι/σες:

Ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κίνδυνου  νοσήσης από Covid-19

Ή

Έχουν άτομο στο οικογενειακό τους περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κίνδυνου για νόηση από Covid-19 ή νοσεί

Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν (οι ενήλικοι ή οι γονείς των ανήλικων) στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής τους από την διάζωσης διδασκαλία (μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση απο εδω).

Μέχρι το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς 12/6/2020 οι απουσίες με αιτιολογία: «λόγω εποχικής γρίπης/covid-19» σύμφωνα με την αρ. πρ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 ΥΑ (Β΄1765), καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool αλλά δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για την φετινή σχολική χρονιά δεν θα διεξαχθούν απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις και η μόνη βαθμολογία που θα ληφθεί υπόψιν είναι η προφορική βαθμολογία των 2 τετραμήνων .

Δεδομένου ότι η ειλικρίνεια της δήλωσης απαλλαγής από την διάζωσης διδασκαλία αποτελεί ατομική ευθύνη των δηλούντων αλλά και το γεγονός ότι η βαθμολογία ιδιαίτερα των τελειόφοιτων θα εξαρτηθεί από τον βαθμούς των τετραμήνων κάνει κατανοητο το γεγονός  ότι όσοι θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα και επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον το μικρό αυτό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τέλους της σχολικής χρονιάς θα επιτύχουν καλύτερο βαθμό απολυτήριου και πτυχίου. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε ιδιαίτερα στους τελειόφοιτους μας και περισσότερο σε οσους/σες δεν ειχαν επιτύχει υψηλή βαθμολογία στο Α τετράμηνο να μην χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα της απαλλαγής χωρίς ουσιαστικό λόγο γιατί όπως είναι γνωστό το απολυτήριο και το πτυχίο εκδίδονται μια φορά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αργότερα καμία πιθανότητα βελτίωσης ενός χαμηλού βαθμού με μικρές επαγγελματικές προοπτικές.

Ο Διευθυντής

Μαδυτινός Ευστράτιος