Στο πλαίσιο του μαθήματος των Δημοσίων Σχέσεων, του τμήματος Γ΄ Οικονομίας & Διοίκησης του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, οι μαθητές διεξήγαγαν έρευνα με θέμα την ανακύκλωση. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την αντίληψη των κατοίκων της Λέσβου, σχετικά με την ανακύκλωση και να τους ευαισθητοποιήσει αναφορικά με ορθολογικούς τρόπους διαχείρισης απορριμμάτων.  Για το λόγο αυτό αναρτήθηκε ερωτηματολόγιο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από 12/5/2021 έως 18/5/2021.

Η εργασία σε DOC