Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το ΦΕΚ 56/21-5-2016 σχετικά με την Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)