Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Την εβδομάδα αυτή θα πραγματοποιείται διδασκαλία 3 ωρών καθημερινά συν μιας ώρας ενημέρωσης ειδικά στην διαδικτυακή εκπαίδευση (στην μεγάλη αίθουσα) κυκλικά για τα τμήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα

Για τον σωστό προσανατολισμό σας στη σωστή τάξη παρακαλώ να διαβάζετε προσεκτικά στο πρόγραμμα, για κάθε μέρα την ώρα το μάθημα και την τάξη η το εργαστήριο που θα πρέπει να κατευθυνθείτε.

Εάν στο πρόγραμμα της ειδικότητας σας υπάρχει καποια ώρα ασυμπλήρωτη αυτο σημαίνει οτι την ωρα αυτή θα γίνει μάθημα γενικής παιδείας (για οσους ανήκουν στην κατηγορία πλήρους φοίτησης). Επειδή τα μαθηματα ειδικότητας ειναι 20 ωρες την εβδομάδα εχουμε φροντίσει αυτα να διδάσκονται 3 ημέρες απο 6 ωρες και μια 2 ωρες για την διευκόλυνση των εργαζομένων μαθητών μας.

όσοι δεν έχουν κατανοήσει σε ποιο τμήμα Γενικής παιδείας η ειδικότητας ανήκουν να ενημερωθούν σχετικά από τις ονομαστικές καταστάσεις που εχουμε αναρτήσει

Εάν στο πρόγραμμα δεν αναφέρεται καθηγητής η ώρα είναι κενή

Εάν κάποιοι/ες επιθυμούν για συγκεκριμένους λόγους την κατάταξη τους σε διαφορετικό τμήμα να απευθυνθούν στον υποδιευθυντή Μιχαλάκη Δημήτρη αναφέροντας τους λόγους και το τμήμα που επιθυμούν να καταταχθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία σας στην τάξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αποφοίτηση σας και στην δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εάν κάποιοι μαθητες δεν έχουν πάρει ακόμα βιβλία γενικής παιδείας να τα παραλάβουν στο τέλος του μαθήματων από τον κύριο Κλειώτη Ευστρ.

Εάν κάποιοι/ες δεν έχουν παραλάβει ακόμα μάσκα να την παραλάβουν από το γραφείο του διευθυντή.