Σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, δεν θα διεξαχθούν ώρες διδασκαλίας αλλά θα γίνει διαδικτυακή εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 και η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική . Η εκδήλωση θα γίνει στην διευθυνση https://minedu-secondary.webex.com/meet/chmazaraki