Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης που αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της, Γ΄ τάξης Ημερησίων και Γ, Δ  τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.